فراموشی

برخی چیزها لازم است حفظ شوند. اسم اطرافیان باید در ذهن آدمی بماند، نباید این‌طور شود که یک‌عده را ببینی اسم کوچک‌ت را حتا صدا می‌کنند ولی تو یادت نمی‌آید اصلن این‌ها را کجا دیده‌ای. این خیلی بد است. در مقابل یک‌ مشت خاطراتی هم هست که باید فراموش شوند. بی‌خود حفظ شده‌اند؛ چون نبودن‌شان اسباب حرجی بر کسی نیست و ای بسا وجودشان آزاردهنده هم باشد.خلاصه که ما معتقدیم آن‌هایی که سرزمین خاطرات‌مان را غصب کرده‌اند باید بروند و آوارگان فراموش‌شده به کنج دل‌مان برگردند. موضع ما این است.

Continue Reading