مسأله‌ی داخلی

جناب آقای حسن‌نژاد عزیز؛
دعواهای زن‌وشوهری مداوم شما حجت بر همه‌گان تمام کرده است. وقتی با همسرتان دعوایتان می‌شود و بلندبلند سر هم داد می‌زنید و زن‌ت مجبور می‌شود تو را از خانه بیرون بیاندازد و تو هم ناچاراً چندساعت چرخی در شهر-احتمالاً- می‌زنی و برمی‌گردی و پشت در آپارتمان‌ت شروع می‌کنی به «گُلی‌جان» گفتن و قربان صدقه رفتن که یعنی منت‌کشی می‌کنی آن هم با آن صدای دالبی‌دیجیتال‌ت، چه انتظاری داری که کسی در موردش صحبت نکند و مهر سکوت بر دهان‌ش بزند؟ بعضی چیزها اگر گنده شدند دیگر داخلی نیستند برادر من.

Continue Reading