موش‌ها و آدم‌ها

از دست بعضی آدم‌ها باید خلاص شد، ول‌شان کرد و رفت دنبال زندگی چند روزه، درست شبیه همانی که ژرژ با لنی در آن داستان کرد؛ منظورم این است که رابطه را باید کشت. وقتی از بودن با کسی ناراحتی و دوست داری زودتر شرّش کنده شود بهتر است کلاه‌ از سرت برداری و محترمانه، رک و راست بگویی رفیق؛ بی‌خیال ما شو که خیال‌مان با خیال‌ت آسوده نیست. باید به او بگویی به این دلیل و آن دلیل تو فقط مزاحم‌م بوده‌ای و حالا دل‌م می‌خواهد شرّت کم شود. نمی‌خواهم بگویم نباید صبوری کرد و حوصله به خرج داد اما هر چیزی را باید حد قائل شد. رابطه یک تعامل است، بده بستان است، یک جاده‌ی دوطرفه است؛ اگر از این حالت خارج شد دیگر اسم‌ش رابطه نیست، لطف است، لطف هم وظیفه نیست.

Continue Reading